AR-GE

TAYFA: Mikroservis Tabanlı, Dağıtık ve Ölçeklenebilir Elektroniik Doküman Yönetim Sistemi

TAYFA, iş alanından bağımsız bir şekilde her türlü dokümanın oluşturulmasını, güvenli bir şekilde depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını sağlayacak Bulut'tan hizmet verebilecek şekilde tasarlanacak mikro servis tabanlı, dağıtık bir yeni nesil platform bağımsız elektronik doküman yönetim sistemi olacaktır.

  • Açıklama

TAYFA, iş alanından bağımsız bir şekilde her türlü dokümanın oluşturulmasını, güvenli bir şekilde depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını sağlayacak Bulut'tan hizmet verebilecek şekilde tasarlanacak mikro servis tabanlı, dağıtık bir yeni nesil platform bağımsız elektronik doküman yönetim sistemi olacaktır. Böylece, tüm dokümanların elektronik ortamda her yerden kolayca ulaşılması ve yönetimi mümkün olacaktır. Projede geliştirilecek olan açık kaynak kodlu yazılımla tüm doküman türleri için depolama sağlanabilecek, taranmış dokümanlar elektronik ortama taşınabilecek, optik karakter tanıma yöntemleriyle sayısal hale getirilip tam metin aramaları için indekslenecektir. Anahtar Kelimeler: Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, Mikroservisler, Bulut Bilişim, Akka, Docker, Reaktif Manifesto. Tayfa ayrıca sisteme kayıtlı veya kayıtsız kullanıcılarla doküman paylaşımına da olanak sağlayacaktır. Tayfa'nın diğer özellikleri ise şöyledir: 1)İsteğe göre 2-faktörlü kimlik doğrulama ya da akıllı kart teknolojisi ile sisteme giriş sağlama, 2) e-İmza ile dokümanların imzalanabilmesi, 3) İndeksleme ve Hızlı Arama, 4) Merkezi kullanıcı yönetimi ve belge erişim listeleri yönetimi 5) Nitelik tabanlı erişim kontrolü 6) İş Akış Yönetimi. Tayfa projesinin mimarisi mikro servisler yaklaşımı kullanılarak tasarlanacak olup Reaktif Manifesto (http://www.reactivemanifesto.org/tr)'ya uygun, yüksek derece ölçeklendirilebilir ve platform bağımsız bir siste olacaktır.