AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

The Once Only Principle Project (TOOP)

Bir Ufuk2020 projesi olan TOOP ‘’sadece-bir kere” (“once-only”) prensibine dayalıdır. Federe mimarisi ve çok sayıda sürdürülebilir pilot uygulama aracılığı ile daha büyük ölçekteki uygulamalar için taban oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, şirketin bağlı olduğu ülkeye bakılmaksızın kamu idarelerine bilgi aktarılmasını sağlayacak ve böylece aynı verileri ve belgeleri tekrar tekrar sunmaları istenen Avrupalı işletmeler için gereksiz yükleri ortadan kaldıracaktır.

  • Açıklama

Proje, şirketin bağlı olduğu ülkeye bakılmaksızın kamu idarelerine bilgi aktarılmasını sağlayacak ve böylece aynı verileri ve belgeleri tekrar tekrar sunmaları istenen Avrupalı işletmeler için gereksiz yükleri ortadan kaldıracaktır. "Once Only" ilkesine göre, kamu kurumları, hem ulusal düzeyde (sektörler arası) hem de sınırlar boyunca gizlilik ve veri koruma kurallarına saygı duyarak birbirleriyle veri paylaşımı için harekete geçmelidir. Bu projede, farklı sistemleri birbirine bağlamak için genel ve ölçeklenebilir bir çözüm aranmaktadır. Veri tüketici uygulamaları ve İş Kayıtları gibi veri kaynakları arasında mevcut ulusal altyapılara müdahale etmeden köprüler kurmak, sınır ötesi, işbirliğine dayalı, Avrupa ölçeğinde yenilikçi bir federasyon mimarisi gerektirir. Bu tür mimarinin gelişimi - kayıtları ve e-devlet mimarilerini farklı ülkelerde birbirine bağlamak -, TOOP projesinin ana hedefidir. TOOP, mevcut AB çerçevelerini dikkate alacak (EIRA, EIF) ve e-SENS projesi tarafından geliştirilen, Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması’nın Dijital Hizmetler Altyapıları olarak çalışan ortak BT bileşenlerini (Building Blocks) yeniden kullanmayı göz önünde bulunduracaktır.

TOOP projesi, sınırların ötesinde faaliyet gösteren işletmeler için "Once Only" ilkesini test edecek. Pilotlar, birleşik mimariyi test etmekle kalmayıp aynı zamanda hizmet sunumunu hızlandırarak ve KOBİ'lerin Dijital Tek Pazar'da kolayca çalışmasını sağlayarak idareler ve işletmeler için gerçek değer sağlayacaklar. Farklı alanlarda üç pilot proje olacaktır:
(1) iş hareketliliği için sınır ötesi e-hizmetler,
(2) bağlı şirket verilerinin güncellenmesi ve
(3) en az 20 ülkeden 60 bilgi sistemini bağlamak için çevrimiçi gemi ve mürettebat sertifikalarının güncellenmesi.
Anahtar kelimeler: birlikte çalışabilirlik, “once-only principle”, sayısal tek pazar, H2020, Ufuk2020