BLOG

Object Oriented Programming yani Nesne Yönelimli Programlama

30/01/2017

Nesneye yönelik programlama, yapılan işlerden ziyade modellemenin önemsendiği bir programlama mantığıdır.

AOP (Aspect Oriented Programming)

30/01/2017

AOP, bu ortak endişelerimize aspect adı verilen çözümlerle yaklaşıyor. Aspect, ya da Türkçe’si özellik, sınıflarımıza ve içindeki metodlarımıza bazı özellikleri ekleyebilen yazılım parçalarıdır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki, aspect’leri eklemek ya da çıkarmak için kendi inheritance(kalıtım) yapımızı düzenleme zorunluluğumuz yok.

Weka Java Connection

30/01/2017

Weka ile javanın arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacağımızdan da bahsetmiş olacağım.