ÜRÜNLERİMİZ

E-Pazar

Ticaret Borsası üyelerini, güvenilir bir ortamda buluşturan, maliyetleri doğrudan etkileyerek ticaretin hızını arttıran, ürün, fiyat ve kalite gibi majör konularda karşılaştırma fırsatı sunan bir Elektronik Pazar platformudur.

  • Özet
  • Modüller
  • Avantajlar

Gelişen ve Değişen Ticaret Anlayışına Uyum…

Esnek bir mimari üzerinde konumlandırılmış olmasının sağladığı güçle; çözüm, içerdiği modüller bazında bağımsız ve esnek mimaride tasarlanmıştır.

Hızlı, Güvenli, Bürokratik Süreçleri Kolaylaştırır…

Sistem kullanıcıları, az maliyetle, daha hızlı, güvenli ve bürokratik süreçlerin kolaylaştığı bir platformda buluşabilmektedirler. Bu sayade E-Pazar platformu, kullanıcıları hızlıca pazar araştırması yapabilirken, aynı zamanda doğru fiyat belirleme konusunda ipuçları alabilmektedirler.

Hukuki ve Teknik Anlamda Güvenlik…

E-Pazar üzerinden yapılan alışverişlerin alıcı ve satıcı için bir güven ortamı içerisinde gerçekleştirileceklerdir. Müşteri satın aldığı malın kendi istediği nitelik ve miktarda olduğunu onay vermeden, karşı tarafa ödeme iletilmeyecek. Böylece her şekilde hem alıcı hem de satıcı korunacağı sistemde yerlerini alacaklardır. Alım satım süreçlerinin karşılıklı onay sistemi ile sağlandığı platform, aynı zamanda hukuki ve teknik anlamda güvenlik olanağı da sağlamaktadır

Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt altına alınması…

Ülkemizin uluslararası arenasında sektörel farklılıkların ortadan kaldırılmasına yapılan tüm alım satım işlemlerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.

Büyümeyi hedefleyen her bir üreticilerimiz, ellerindeki ürünleri hızlı bir şekilde satabilmeyi hedeflemekte iken, alıcılarda alacakları ürün için satıcı bulamama gibi sorunlarla zaman zaman karşılaşabilmektedirler.

Bu doğrultuda ülkemizde Pazar büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda SATICI ile ALICININ ortak bir platformda buluşabileceği, güven telkin eden, hızlı ve derinlikli bir pazarda işlem yapabilmelerini sağlayacak Platforma ihtiyaç duymaktadırlar.

E-Pazar projemiz olan platform sayesinde satıcı ile alıcı ortak platformda buluşabilmektedir.

E-Pazar üzerinden yapılan alışverişlerin alıcı ve satıcı için bir güven ortamı içerisinde gerçekleştirileceklerdir. Müşteri satın aldığı malın kendi istediği nitelik ve miktarda olduğunu onay vermeden, karşı tarafa ödeme iletilmeyecek. Böylece her şekilde hem alıcı hem de satıcı korunacağı sistemde yerlerini alacaklardır. Alım satım süreçlerinin karşılıklı onay sistemi ile sağlandığı platform, aynı zamanda hukuki ve teknik anlamda güvenlik olanağı da sağlamaktadır.

Büyüme…

Sistemi kullanacak olan KOBİ lerimiz ellerinde bulunan ürünlerin tanıtımından satışına kadar olan her bir süreçte Ekonomik olarak büyüme sağlanmasını elde edecektir.

Karşılaştırma…

Sistemi kullanacak olan KOBİ lerimiz daha kolay ve düşük maliyete fiyat karşılaştırması gerçekleştirile bileceklerdir.

Rekabet…

Sistemi kullanacak KOBİ lerimiz Ülkemizin uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma taşınması ile birlikte bilirnirliklerini sağlayacaklardır.

Süre…

Sistemi kullanacak olan KOBİ lerimiz Alım ve ödeme süreçlerini daha kısa bir sürede tamamlayabileceklerdir.

Tanıtım…

Sistemi kullanacak KOBİ lerimiz Ürün ve hizmetlerin daha düşük maliyetlere, daha büyük kitlelere tanıtılabilmesi böylelikle bilirnirliklerine artı değerler katacaklardır.

Fırsatlar…

Yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde ilgili sektörlere dinamizm kazandıracak ve yeni istihdam alanlarının açılmasına olanak sağlanacaktır.