ÜRÜNLERİMİZ

Zabıta Bilgi Sistemi ve Mobil Takip Yazılımı

Kentsel Yönetim süreçlerinizi, Mobil uygulama ile mekan ve zaman kavramı olmadan yönetin.

  • Özet
  • Modüller
  • Avantajlar

Zabıta Bilgi Sistemi ve Mobil Takip Yazılımı…

Kent sınırları içerisinde düzenin, sağlık, huzur ve estetiğin sağlanmasında zabıta müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu, tüm bilgi ve belgelerin dijital ortamda tutulmasından, yönetilmesine kadar merkez ile sahayı tek bir platformdan yönetilmesini sağlayan bir yazılım sistemidir.

Merkez ve Saha Tek Platformda…

Belediye Sınırları içerisinde, Zabıta Müdürlüklerinin gerek merkezde gerek sahada yapacağı tüm işlemleri tek platformda dijital olarak yönetmesini sağlar.

Diğer Sistemlerle Entegrasyon...

Kuruluşlarda kullanılmakta olan diğer uygulamalar ile entegre çalışabilen, iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar.

Anlık Erişim…

Merkez ile Saha da yapılan tüm işlemlerin dijital olarak yönetilmesi sayesinde, kurum yöneticileri tarafından verilere ve raporlara anlık erişim sağlar.

Veri ve Bilgiye Doğrudan Erişim…

Merkez Bilgi Sisteminde yer alan tüm bilgiye yada veriye sahadan da anlık erişim sağlayarak verilecek hizmetin kolay ve hızlı olarak işletilmesini sağlar.

Kolay Yönetim…

Uygulamada yer alan, Harita ve Lokasyon yönetimi sayesinde, kent paydaşlarına ait tüm bilgilerin izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Yönetim Paneli

Sistem içerisinde; Personel, Menü, izin, rol vb. tüm tanımlamaların yapıldığı ve hiyerarşik bir düzen ile yönetilmesi imkânı sağlar.

Mesai Yönetimi

Müdürlüğe bağlı çalışan tüm zabıtaların, izin, puantaj, fazla mesai gibi bilgilerinin takip edildiği ve raporlanması imkânı sağlar.

Tutanak Yönetimi

Sahada karşılaşılan, idari tespit, idari yaptırım, kaza hasar ön tespit, tebliğ ve tebellüğ, buluntu malzeme, dilencilik getirileri gibi daha bir çok işlemlerin dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlar.

Harita ve Lokasyon Yönetimi

Belediye sınırları içerisinde, kent paydaşlarına ait tüm verilerin harita üzerinde izlenilerek yönetilmesini sağlar.

İş Yönetimi

Sistem içerisinde; Depo-emanet, Ekip iş atama, iş yerleri, mevzuat vb. iş yönetimlerin yapılmasını ve yönetilmesini sağlar.

Ortak veri Yönetimi

Şube ve amirlik yönetimi, mevzuat tipi ve türleri, faaliyet yönetimi, tespit, denetimler ve sonuçlarının kayıt altına alınması ve yönetilmesini sağlar.

İstatistikler

Merkez ve sahada yapılan tüm işler tek platform üzerinden yapıldığından anlık olarak istatislik alınması ve alınan bu istatisliklerin yönetilmesini sağlar.

Anında Bilgiye Erişim

Her an her yerden anında bilgiye erişim imkanı sağlar.

Tasarruf

Merkez ve Saha yönetimi tek platform üzerinden yapıldığından iş gücü, zaman ve maliyetten tasarruf etmenizi sağar.

Tüm Platformları Destekler

Sistem IOS ve Android tüm platformları desteklediğinden kusursuz kullanım kolaylığı sağlar.

Entegrasyon

Kurumdaki diğer uygulamalar ile tam entegrasyon sayesinde bütünlük içerisinde çalışılmasını sağlar.