HABERLER

MEBİTECH'in Ufuk 2020 The Once Only Principle (TOOP) Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

21/02/2017

2016-2020 Avrupa Birliği (AB) e-Devlet Eylem Planı’nın bir parçası olarak Avrupa Dijital Tek Pazarı’nın verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen TOOP projesi 1 Ocak 2017'de resmen başladı. TOOP, yetkililer arasında sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek ve sınırlardaki ticari faaliyetlerle ilgili kontrol ve şeffaflık fırsatları sunmak nihai hedefini taşıyor.

AB Ufuk 2020 programı tarafından finanse edilen, TOOP 8 milyon avroluk bir bütçeye sahiptir. TOOP kapsamında, 21 farklı ülkeden katılımcı bulunmaktadır. MEBİTECH projeye Türkiye’den katılan tek firmadır.

Proje, şirketin bağlı olduğu ülkeye bakılmaksızın kamu idarelerine bilgi aktarılmasını sağlayacak ve böylece aynı verileri ve belgeleri tekrar tekrar sunmaları istenen Avrupalı işletmeler için gereksiz yükleri ortadan kaldıracaktır. "Once Only" ilkesine göre, kamu kurumları, hem ulusal düzeyde (sektörler arası) hem de sınırlar boyunca gizlilik ve veri koruma kurallarına saygı duyarak birbirleriyle veri paylaşımı için harekete geçmelidir. Bu projede, farklı sistemleri birbirine bağlamak için genel ve ölçeklenebilir bir çözüm aranmaktadır. Veri tüketici uygulamaları ve İş Kayıtları gibi veri kaynakları arasında mevcut ulusal altyapılara müdahale etmeden köprüler kurmak, sınır ötesi, işbirliğine dayalı, Avrupa ölçeğinde yenilikçi bir federasyon mimarisi gerektirir. Bu tür mimarinin gelişimi - kayıtları ve e-devlet mimarilerini farklı ülkelerde birbirine bağlamak -, TOOP projesinin ana hedefidir. TOOP, mevcut AB çerçevelerini dikkate alacak (EIRA, EIF) ve e-SENS projesi tarafından geliştirilen, Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması’nın Dijital Hizmetler Altyapıları olarak çalışan ortak BT bileşenlerini (Building Blocks) yeniden kullanmayı göz önünde bulunduracaktır.

TOOP projesi, sınırların ötesinde faaliyet gösteren işletmeler için "Once Only" ilkesini test edecek. Pilotlar, birleşik mimariyi test etmekle kalmayıp aynı zamanda hizmet sunumunu hızlandırarak ve KOBİ'lerin Dijital Tek Pazar'da kolayca çalışmasını sağlayarak idareler ve işletmeler için gerçek değer sağlayacaklar. Farklı alanlarda üç pilot proje olacaktır:
(1) iş hareketliliği için sınır ötesi e-hizmetler,
(2) bağlı şirket verilerinin güncellenmesi ve
(3) en az 20 ülkeden 60 bilgi sistemini bağlamak için çevrimiçi gemi ve mürettebat sertifikalarının güncellenmesi.