KURUMSAL

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Amaç

         Bilgi Güvenliği Politikasının amacı, MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. 'de iş sürekliliğini sağlamak, riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.


Politika

        Politika'nın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı ve kazara teditlere karşı MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. 'nin bilgi varlıklarını korumaktır.

 • MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.
 • Güvenlik Politikası aşağıdakileri garanti altına almaktadır.
  • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır;
  • Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır;
  • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir;
  • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır;
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır;
  • İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır;
  • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır;
  • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.
 • Prosedürler politikayı destekleyici şekilde hazırlanmıştır. (Virüslere karşı korunma, şifreleme ve süreklilik planları, vb.)
 • İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliğini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yöneticisi, politikanın sürdürülmesi ve uygulanması sırasında destek ve danışmanlık sağlamakla sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikası ile uyum, MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. ile işbirliği içerisinde olan ya da çalışan herkes için anlaşılması zorunlu bir dökümandır.