BAŞARI HİKÂYELERİ

“Hukuk Otomasyon Sistemlerine” hazır olmak önemli, siz hazır değilseniz bir süre sonra yazılımı kötülemeye başlarsınız”

Mebitech Hukuktan önce kullandığınız yazılım veya yazılımlar var mıydı?

Mebitech Hukukun kapsadığı her modüle karşılık gelen ve birbirinden bağımsız yazılımlardan oluşan dağınık bir yapı vardı. Dava Dosyaları için ayrı, ilamsız icra dosyaları için ayrı bir yazılımımız vardı. Ayrıca bu yazılımların dışında exceller üzerinden yönetilen listelerimiz vardı. Tüm bu süreçlerimizi yönettiğimiz farklı yazılımları ortadan kaldırıp, Mebitech Hukuk ile tek sistem üzerinde bir araya topladık.

Özel raporlar geliştirildi

Sistem üzerindeki raporlamalara ilave olarak özel raporlar geliştirildi. Raporlamalar, toplu veri girişleri, toplu muhasebeleştirme, gibi raporlamalar geliştirildi. Bunun dışında özellikle bizim tarafımızda iş yoğunluğu oluşturan kısım banka tahsilatlar işlemleri için farklı entegrasyon çözümleri neticesinde süreçlerimiz kısaldı.

Mebiteh Hukuk uygulamasından beklentilerinizi karşıladı mı?

Alacaklarımıza ilişkin takiplerin açılış sürecinde dosya aktarımlarında programa geçişte sürecinde zaman zaman farklılıklar oldu. Sistem alacakların hukuki bir tabanda yürütüyor olmasından dolayı veri girişi sürecinde raporlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi için çok fazla veriye ihtiyaç duyuyor, bu tabi ki bir zorunluluk. Sistemin bu kadar detaylı fonksiyona sahip olması ve özellikle bu verilerin sisteme girilmesinin getirdiği iş yükü işlemlerin tamamlanma süresini biraz uzattı, bu durum özellikle Hukuk Departmanımızda ve Özel Hukuk Bürolarında eleman artışına gitmemize neden oldu. Sonuç olarak bütün Hukuk sistemlerinde detaylı sonuç istiyorsanız detaylı veri girişi yapmalısınız, sistemin derinliği veri girişindeki yoğunluk kullanım kolaylığının arttırılması ile bir nebze telafi edilebilir. Örneğin Hukuk Asistanın veri girişi yaparken en çok ihtiyaç duyduğu şey size garip gelebilir ama klavyedeki tab tuşudur. Mebitech Hukuk’da bilgi girilecek satırlar arasında tab tuşunun verimli kullanılması sonucunda personeli mouse kullanma zorunluğundan kurtarıyor bu da işlem süresini kısaltıyor.

“Raporlamaları Mebitech Hukuk’dan yapıyoruz. Önceki sistemle kıyaslarsak Mebitech Hukuk’un kullanımı biraz daha fazla süre alıyor fakat raporlama konusunda çok daha verimli”

Mebitech Hukuk’u Kullanmaya Başlamadan Önce Operasyonlarınızı Nasıl Yürütüyordunuz?

Mebitech Hukuk’a başlamadan önce icra dosyaları hakkında bilgilerimizi dağınık şekilde tutuyorduk, Borçlu bilgilerine ilişkin şahıs, borç ve kişisel bilgilerini Faturalama sisteminde; Borca ilişkin asıl alacak, faiz, KDV, Masraf, Vekalete ilişkin tutarları eski hukuk sisteminde; Dava Dosyalarımız, Tüketici Hakem Heyeti Dosyalarımız ve Savcılık Dosyalarımıza ilişkin bilgileri ise Excel listelerinden takip ediyorduk. Sonuç itibariyle bu dağınık çalışma sistemi personellerimizin ve İcra Dosyalarımızın takibini yapan özel hukuk büro personellerinin çalışma motivasyonunu düşürmekle beraber uzun ve yorucu dosyalama yapma zorunluluğunu doğuruyordu.

Mebitech Hukuk ile Operasyonel Süreçlerinizde Neler Değişti?

Bunun en bariz örneğini entegrasyonlarımızı sağladıktan sonra görmeye başladık, Şöyle ki; Faturalama sistemimiz, banka tahsilat kanallarımız ve muhasebe sistemlerimizin entegrasyonu, neticesinde emek yoğun bir çalışma sisteminden çıkarak Dijital yoğun bir çalışma sistemine geçtik. Mebitech Hukuk öncesinde dosya oluşturma işlemleri, tahsilatlar, ve muhasebeyle ilgili tüm işlemler manuel kayıt sağlıyorduk ve bu işlemler için personellerimiz çok yoğun çalışıyordu ve çoğu zaman mesaiye kalmak zorundaydılar, Mebitech Hukuk sayesinde bu işlemlerimiz anlık olarak kayıtlara geçmekte ve anlık olarak da raporlamalarımızı yapabilmekteyiz.

“Süreçlerde entegrasyonlar sayesinde kısalmalar görüyoruz. Örneğin takip açılmasına karar verdiğimiz bir adet dosya için 3 günde takip açarken bu süre Mebitech Hukuk ile yaklaşık 2 Saate kadar indirilebildi. Süreçlerimizin kısalıyor, bilgiye ve hedefimize daha çabuk ulaşabiliyoruz.”

Fahrettin TUNÇ

Genel Müdür

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş.