AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

LOKMAN: Yeni Nesil Sağlık Bilişim Yönetim Sistemi

Sağlık hizmeti sunan kurumlar, personelin bir hiyerarşi içerisinde teşkilat şemalarına ve kuruma özgü politikalara göre varolan bilgiyi paylaşmaya gereksinim duyar. Bu paylaşımın fiziksel dokümanlarla geleneksel yöntemlerle yapılması hizmet kalite, hız ve güvenilirliğini azaltır.

  • Açıklama

Sağlık hizmeti sunan kurumlar, personelin bir hiyerarşi içerisinde teşkilat şemalarına ve kuruma özgü politikalara göre varolan bilgiyi paylaşmaya gereksinim duyar. Bu paylaşımın fiziksel dokümanlarla geleneksel yöntemlerle yapılması hizmet kalite, hız ve güvenilirliğini azaltır. Lokman projesi, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği'ne, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na ve Halk Sağlığı Müdürlükleri'ne bağlı tüm birimlerin arasındaki iletişimde kullanılmak üzere her türlü dokümanın oluşturulması, güvenli şekilde depolanması, düzenlenmesi ve teşkilat yapısı ile organizasyon politikalarına göre paylaşılmasını sağlayacak, Bulut'tan hizmet verebilecek, politika tabanlı erişim mekanizmasına sahip (XACML), mikro servis tabanlı, dağıtık yeni nesil platform bağımsız bir sağlık bilişim sistemidir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilişim Yönetim Sistemi, Nitelik Tabanlı Erişim Kontrol, XACML, Uygulama Seviyes, Güvenlik, Mikroserv,sler, Bulut Bilişim, Akka, Docker, Reaktif Manifesto Tüm dokümanların elektronik ortamda kullanıcıların yetkilerine göre kolay ulaşılması ve yönetimi sağlanacaktır. Geliştirilecek açık kaynak kodlu yazılım, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 88 genel sekreterlik ve 81 İl Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı birimler arasındaki doküman paylaşım yükünü kaldırabilecek şekilde mikro servisler yaklaşımı kullanılarak tasarlanmış, Reaktif Manifesto'ya uygun, yüksek derece ölçeklendirilebilir ve platform bağımsız olacaktır. Nitelik Tabanlı Erişim Kontrol (ABAC) yaklaşımını tanımlayan OASIS standardı XACML'ı gerçekleyen bir motor kullanılacak, yazılımın fonksiyonlarına ve dokümanlara erişimler organizasyonların politikalarına göre esnek ve genişletilebilir kontrol edilecektir.