ÇÖZÜMLERİMİZ

Hukuk Otomasyon Sistemi

Bankalar, Sigorta Şirketleri, Enerji, Doğalgaz, Su, Otoyol ve Köprü İşletmeleri vb. kuruluşların, tahsilat işlemlerini, tüm hukuki ve yasal süreçlerinin takibi artık MebiLAW yönetimine emanet…

  • Özet
  • Modüller
  • Avantajlar
  • Ekran Görüntüleri

MebiLAW;

Tüm tahsilat süreçlerini; İdari, yasal ve hukuki olarak ele alan, kuruluşların avukatları ve sözleşmeli hukuk büroları ile etkin bir şekilde yöneten, lehe ve alayhe tüm icra ve dava dosyalarını online olarak yönetilmesini sağlayan bir hukuk otomasyon sistemidir.

Erişim Kolaylığı…

Merkezi bir yönetim anlayışı ile kodlanmış olan Hukuk otomasyon sistemiz ile müvekkilleriniz, dava duruşma bilgileri, keşif bilgileri, dava sonucu, vekaletler, dava kapağı gibi daha birçok detaylı bilgiye kurulum gerektirmeksizin istediğiniz yerden erişebilirlik sunar.

Bildirim Desteği…

Sistem içerisinde yönetilen tüm dava, duruşma ve iş listeleri özelleştirilebilir takvim sayesinde zamanı etkin biçimde yönetilmesini sağlar.

Parametrik Tanımlamalar…

Sistem içerisinde, Faiz oranı, nisbi masraf, sabit masraf, mahkeme, avukat, icra dairesi, dava aşaması gibi daha birçok tanımlama ile sistem bütünlüğü sağlar.

Yönetim Kolaylığı…

Kuruluşlarda çalışmakta hukuk birimi çalışanları ile sözleşmeli avukatların yapacağı tüm işlemler (dosya yükleme, dosya iade, dosya sevk, avans onayı vb.) talep-onay mekanizması desteği çalışır.

Diğer Sistemlerle Entegrasyon…

Kuruluşlarda kullanılmakta olan diğer uygulamalar ile entegre çalışabilen, iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar.

UYAP İle Entegrasyon…

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile online entegrasyon sağlayabilmektedir.


İlamlı İcra Dosya Takibi

Mahkeme kararına dayanılarak Sistem içerisinde ilamlı icra dosya tanımlama ve detaylarına ulaşıla bilinmektedir.

İlamsız İcra Dosya Takibi

Herhangi bir Mahkeme kararı bulunmaksızın Sistem içerisinde ilamsız icra dosya tanımlama ve detaylarına ulaşıla bilinmektedir.

Dava Dosya Takibi

Sistem içerisinde; Dava dosyası oluşturulabilmekte, Dava kararı, ıslah, temyiz, avukat durum raporları tanzim edilebilmektedir. 

Muhasebe İşlemleri

Sistem içerisinde; Avans onayı, ödeme bekleyen dosyalar, Masraf Kapatma, Karşılık ve tahsilat raporları alınabilmektedir.

Takvim Yönetimi

İlamlı icra , ilamsız icra, dava  dosyaları, mahkeme günleri gibi önemli iş listeleri oluşturabilmektedir.

Hukuk Müşaviri İşlemleri

İlamlı icra , ilamsız icra, dava  dosyaları, mahkeme günleri gibi önemli iş listeleri oluşturabilmektedir.

Şablon Tanımları

Sistem içerisinde, tebliğ mazbatası, ödeme emri, takip talebi gibi hazır şablonlar bulunmakta ve bu şablonlar üzerinde kuruluşun isteğine özel değişiklikler yapılabilmektedir.

Parametre Tanımları

Bağlı şirket veya holding yapısında birden fazla yönetimin tek uygulama ile kullanılabilmesi için, sistem içerisinde mahkeme, avukat, hukuk bürosu, masraf türü, faiz oranı gibi daha birçok parametre tanımlar yapılabilmektedir. 

Entegrasyon…

Kuruluş içi yada Kuruluş dışında yer alan tüm uygulamalar ile entegrasyonlar sorunsuz olarak yapılabilmektedir. Bu sayede veri akışı yönetebilir olmakla beraber güvenli ve kesintisiz hizmet sağlanmaktadır.

Raporlama…

Sistem içerisinde yönetilen her bilgiye ait raporlar üretilebilmektedir. Bu yapı sayesinde, alınan raporlar açık ve anlaşılır bir şekilde okuyabilmenizi ve etkin karar alma sürecinize yardımcı olmanızı sağlar.

Atama…

Sistemin en büyük kolaylığı ise dosya atama işlemidir. Sözleşmeli hukuk bürolarına ya da kuruluşta çalışan avukatlara ister manuel istenirse yapılan anlaşmaya bağlı olarak otomatik dosya atama işlemi yapılabilmektedir..

Talep- Onay Mekanizması…

Kuruluşlarda çalışmakta hukuk birimi çalışanları ile sözleşmeli avukatların Sistem içerisinde, yapacağı tüm işlemler (Dosya Sevk, Avans Onayı, Dosya iade, dosya yükleme vb.) talep-onay mekanizması ile çalışması sayesinde iş ve işlerdeki yönetimi kolaylaştırır.

Masraf Yönetimi…

Avukatların, her türlü masrafları (vekalet, ulaşım, dava vb.) Sistem içerisinde yer alan yapı sayesinde hızlı bir şekilde talep ve onay mekanizması ile yapılabilmektedir. Alınan önceki avanslarla mahsuplaştırma yapılarak sistemin efektif bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Bağlı Dosya Yönetimi…

Birbirine bağlı icra ve dava dosyalarının takibi, sistem üzerinden hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir.