ÇÖZÜMLERİMİZ

E-Dönüşüm

E- Dönüşüm hizmetimizle, İşletmenizi dijital platforma taşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamalarına tabi olan tüm işletmelerin e- dönüşüm entegrasyonlarında kesintisiz çözüm sunuyoruz.

Ayrıca firmamız 421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir idaresi Başkanlığınca özel entegrasyon izni alan firmalar arasındadır.

 • Özet
 • Avantajlar
 • Ekran Görüntüleri

E-Fatura

Nedir?

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan, dijital ortamda mali mühür ve zaman damgası ile kayıt altına alınan, işletme ile müşteri arasında zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan bir dijital fatura çeşididir.

Yasal Dayanak...

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile Efatura uygulamasına ait usul ve esaslar, standart düzenlemesi ile uygulamaya geçilmiş olup, tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturulması gerekmektedir.

E-Arşiv Fatura

Nedir?

GİB e fatura mükelleflerin vergi mükellefi olmayan tüketicilere ve e-Fatura’ya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine kestikleri faturalarını elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

Yasal Dayanak...

28867 sayılı resmi gazetede 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ile hayata geçirilmiştir. E-Arşiv Fatura ve E-Fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir işletmenin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilmesi gerekmektedir.

E-Defter

Nedir?

Yevmiye defteri ve büyük defterin standartlara uygun biçimde elektronik olarak hazırlanması, muhafaza edilmek üzere kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanıyan, sistemdir.

Yasal Dayanak…

28141 sayılı Resmi Gazete’de 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile başlatılan, 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin tasdik işlemlerini dijital ortamda yapılması mümkün hale getiren hukuki ve teknik düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Modüller hazırlanıyor...

e- Fatura Sayesinde ; 

 • Fatura maliyetinize harcadığınız tutarları kuruşa çevirebilirsiniz
 • Faturalama süreçlerinizde harcadığınız iş gücünü kısaltabilirsiniz 
 • Denetim ve Raporlama Kolay gerçekleştirebilirsiniz.
 • Faturalarınızı, Elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir.
 • Noter Onay Maliyetlerinden kurtulabilirsiniz
 • Daha Yeşil bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

e- Arşiv Fatura Sayesinde ; 

 • Fatura Basım maliyetleri azaltabilirsiniz.
 • Fatura oluşturma, saklama ve erişme konularında zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu ile giderlerinizi azaltabilirsiniz.
 • Muhasebe süreçleri hızlanır, hata oranını düşürebilirsiniz.
 • Fiziksel arşivleme esasına bağlı olduğundan saklama maliyetlerinizi sıfırlayabilirsiniz.
 • Gelen / Giden fatura kayıplarının önlenmesi gibi kazanımlar sağlamayabilirsiniz.

e- Defter Sayesinde ; 

 • Kayıtların değiştirilemezliğini ve güvenliğini      sağlayabilirsiniz.
 • Arşivleme, baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu           sağyabilirsiniz.
 • Uzaktan onay mekanizması  imkanıyla onay                        maliyetlerini azaltabilirsiniz.
 • Defter ve berat dosyalarınızı 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz.
 • İşletmenizin anlık mali durumu mizan, bilanço vb. görebilirsiniz.